Prishöjning

Bäste kund

Det utmanande marknadsläget har medfört ökade priser för råmaterial, insatsvaror och fraktkostnader.  

PLB Vindic AB kommer per 1 maj 2022 att genomföra en prishöjning då effekterna av marknadsläget är omfattande och utom vår kontroll.

Vår förhoppning är att du som kund har förståelse för situationen. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss