Kvalité och miljö

Redan 1999 certifierades Vindic enligt ISO 14001. Vi integrerade vårt miljöledningssystem med kraven i ISO 9001 och är sedan  2001 även certifierade för ISO 9001. Våra certifikat finner du längst ner på sidan.

Miljö- och kvalitetspolicy

PLB Vindic AB utvecklar, importerar, marknadsför och säljer flaköverbygg­nader samt tillbehör till lätta lastbilar. Våra varu­märken är Vindic, PLB och Nordtop. Våra flak­överbyggnader finns till de flesta bil­modeller och vi är marknadsledande i Skandinavien.

Vi arbetar med att utveckla företaget och våra produkter så att vi minskar negativ påverkan på miljö & hälsa, samt har den kvalitet som marknaden och våra kunder kräver.

Detta sker genom att vi:

*      Genomför ständiga förbättringar, förebygger uppkomst av föroreningar och mäter vårt miljö- och kvalitetsarbete.

*      Arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetsfrågor och säkerställer att vi följer lagar och övriga krav från myndigheter och kunder.

*      Utbildar och medvetandegör miljö- och kvalitetsarbetet hos all personal för att upprätthålla ett högt ­engagemang.

*      Samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa och förbättra vår kvalitet, samt påverkar dem att förbättra sitt eget miljö- och kvalitetsarbete.

Kristinehamn 2013-05-01

Ari Hautala                                                                        Peter Danielsson
Verkställande Direktör                                                       Platschef
 
 
pdf-icon-24x24 9001 PLB Vindic_2013
pdf-icon-24x24 14001 PLB Vindic 2013