05-500 Montering lastbåge per st.

Denna kostnad tillkommer om vi skall montera lastbågen/lastbågarna i samband med kåpbeställning.

Pris, ex. moms:

200 kr