80-5100 Färgtillägg lackering i bilens färg

Som standard tillverkas kåpan i vit gelcoat. Har bilen en annan färg är det snyggt att lackera kåpan i bilens färg. Vid lackering i bilens färg tas kåpan ur produktion innan den monterats ihop och slipas, grundmålas och lackeras enligt färgkoden ni angett.

Pris, ex. moms:

4 000 kr